İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'dan çalışanlara mesaj: “Toplu sözleşme imzalanmazsa kazanılmış haklar tehlikeye girecek” – GÜNDEM

İlgili yasaya göre süresi dolan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanamayacağını vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi: “Yetkili sendikanın yasal sınırlar içerisinde sözleşme imzalamaması durumunda mevcut sosyal bütçe tazminat ödemesinin temel bir yasal düzenlemesi bulunmamaktadır. evet, çünkü sözleşme yok.” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye çalışanlarına gönderdiği mesajında ​​şu ifadelere yer verdi.“Sevgili iş arkadaşlarım,Bilindiği üzere, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında işçi statüsünde olmaksızın istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal bütçe ödeneğinin, belediye ile yetkili sendika arasında yapılacak sözleşme ile aylık tutarın ödenmemesi şartıyla ödenmesinin hukuki dayanağı 5500 sayılı Kanun uyarınca toplu sözleşmede belirlenen azami tutarı aşmak. 4688 sayılı kanun hükmünde kararnamedir. 375.2024-2025 yıllarına ilişkin 7'nci vekâlet toplu iş sözleşmesinin mahallî idare hizmetleri şubesine ilişkin bölümünün 1'inci maddesinde bu ücretin aylık azami tutarı kamu çalışanının en yüksek maaşının %120'si olarak belirlenmiştir. (ek gösterge dahil) ve mevcut tutarı %20 vergi dilimine uygundur; brüt 8.673,60 TL, net 6.873,31 TL.Sayılı yasaya göre. 4688 sayılı Kanuna göre bu tazminatın ödenmesinin ön şartı, belediye başkanının konuyla ilgili teklifinin Kent Konseyi tarafından kabul edilmesi ve ardından yetkili sendikayla sözleşme imzalanmasıdır.5500 sayılı kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak. 4688 sayılı Belediye Başkanı olarak, geri dönen personele sosyal eşitleme ödeneği ödenmesine ilişkin 05/13/2024 tarihli teklifle Kent Konseyi'ne teklifte bulundum. Teklif Belediye Meclisi'nde kabul edildi 6662 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen kriterleri sağlaması şartıyla kabul edildi. 4688 sayılı Kanuna uygun olup, tüm kamu çalışanları için yürürlükte olan 7. dönem toplu iş sözleşmesinin ilke, esas ve sürelerine uyar.Gördüğünüz gibi Bana verilen yetki sınırları belli bir yetkidir. Bu sınır kanunun belirlediği şartlara uygunluktur.Kanunların ve dolayısıyla Kent Konseyi'nin bana vermediği ve veremeyeceği hiçbir yetkiyi kullanamayacağım açıktır. Nasıl ki ben hiçbirinizden hukuka aykırı hareket etmenizi istemeyeceğim gibi, sendikalar da benden hukuken karşılayamayacağım bir talepte bulunmamı istememelidir.Şu ana kadar yaşanan iş bırakmalar ve benzeri eylemler, belediye başkanı olarak benim bu konuda risk alamamamla bağlantılıdır.Mevzuatın belirlediği sınırı aşan ödemeler nedeniyle daha önce af çıkarılmış olması, bunun tekrarlanabileceğinin garantisi değildir. Böyle bir beklenti nedeniyle risk almanın düşünülemeyeceğini siz de kabul edeceksiniz. Kişi veya kurumlar, gerçekleşmesi halinde karşılayabileceklerini düşündükleri durumlar nedeniyle risk alabilirler.Belediyemizde yıl içinde gerçekleşen gelir, gider ve mal varlığına ilişkin hesap ve işlemlerin kanunlara ve diğer yasal düzenlemelere uygunluğu her yıl Sayıştay tarafından doğrulanmakta ve kamunun zarara uğraması muhtemel hususlar tespit edilmektedir.Yasal sınırı aşan sosyal bütçe tazminat ödemeleri nedeniyle sadece Aralık 2022 için belirlenen kamu zararı tutarı 16.944.073,89 TL, 2023 yılı tamamı için hesaplanan kamu zararı tutarı ise 346.203 0,239,63 TL oldu.Sayıştay'ın kamu zararının tazminine karar vermesi halinde sorumluların, kararda beyan edilen kamu zararını tek tek veya birlikte tazmin etmeleri gerekir.Kararlarda müşterek ve müteselsil sorumluluktan bahsedildiğinden, Belediye Başkanı, harcama yetkilisi ve uygulayıcı yöneticilerin her biri, harcama birimi başına tespit edilen kamu zararından payları oranında değil tamamıyla sorumlu tutulmaktadır.Dolayısıyla sözleşmenin imza sahibi olan Belediye Başkanı, tüm harcama birimlerinin sorumluları arasında yer alan kamu zararının tamamından sorumludur.Daire Başkanları, harcama yetkilisi olarak Daire Başkanlığı şubelerinde meydana gelen tüm kamu zararlarından sorumludur. Uygulayıcı olarak imzalanan harcamalar nedeniyle uğranılan tüm kamu zararlarından şube yöneticileri (veya diğer yetkililer) sorumludur.Dolayısıyla hem kanunun hem de Kent Konseyi'nin bana verdiği yetkileri aşarak, yasal sınırları aşan bir sosyal bütçe sözleşmesi imzaladığımda, bundan doğan sorumluluk kapsamı sadece benim değil, daire başkanlarının ve şubelerin de sorumluluğunda olacaktır. Harcama yetkisi ve uygulama yöneticisi olarak bunu uygulamak zorunda kalacak yöneticiler. Sayıları 300'e yaklaşan bu arkadaşlarımın, imzalamadıkları bir sözleşme nedeniyle gelirlerinin çok ötesinde mali sorumlulukla karşı karşıya kalmalarını bir kamu yöneticisi ve insan olarak kabul etmem mümkün değil.Genel muhasebe kanununda n. 1050 sayılı kanundan önce yürürlüktedir. 5018 sayılı Kanun uyarınca, ödemeyi yapan yetkili, yasadışı bir ödemenin yapıldığını tespit edebilir ve tüm sorumluluğu üstlenebilir. Sayılı kanundan beri. 5018 yöneticiye böyle bir yetki vermiyor, ben istesem de meslektaşlarımın sorumluluğunu alabilecek yetkiye sahip değilim.Öte yandan bir başka konuya da dikkatinizi çekmek isterim; Kanunun 32'nci maddesinin ikinci fıkrasında; 4688: «Kontrol edilecek sözleşme yalnızca toplu iş sözleşmesinin süresi için geçerli olacak ve sözleşmenin süresi hiçbir şekilde müteakip mahalli idareler genel seçimlerinin tarihini aşamayacaktır. . Toplu sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere mahalli idareler genel seçim tarihinden itibaren üç ay içinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme kapsamında yapılan ödemeler kazanılmış haklar olarak kabul edilmez.' hüküm nedeniyle Süresi dolan toplu sözleşme hükümleri artık uygulanmaz.Yetkili sendikanın yasal sınırlar içerisinde sözleşme yapmaması durumunda, sözleşme olmadığı için sosyal bütçenin mevcut tazminatının hukuki dayanağı yoktur.“En içten sevgilerimle.”Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
Sponspor Bağlantılar: Antalya Haber